cafe i coloms maig 2018

Benvolguts socis del “CLUB DEL COLOM DE VOL CATALÀ),

Novament tenim la trobada mensual al mas “Gurri xic”, amb esmorzar i intercanvi de coloms.
  Aquesta trobada és la que toca fer assemblea general de socis, com ja sabeu, és la reunió en que tots els socis hi sou convocats, en la que s´explica a tothom, l´estat del club, econòmicament, nous projectes, situació de junta, etc.
Al final, un cop exposats tots els punts de l´ordre del dia que seguidament posaré, cada soci té la oportunitat de´expresar tot allò que cregui oportú, sempre relacionat amb el CCVC.
  També cal que a l´hora de plantejar cualsevol tema, fem un esforç tots, per ser breus, clars i concisos, i evitar parlar de questions no relacionades amb el que ens ocupa, del contrari, tindrem una reunió llarga, aburrida i sense tancar temes que son importants.
  També vindran del projecte de recuperació de l´aguila cua-barrada a buscar coloms de rebuig, per tant, tots els que disposeu de coloms que us facin nosa, es el moment de portar-los.
  Aquest any, farem la reunió al menjador on esmorzem, per tal d´aprofitar el temps, us demanem màxima puntualitat, ja que haurem d´abandonar el menjador a les 12.00 h.
  La reunió començarà a les 10.00h. (recomanem de començar a esmorzar cap a les nou, dos quarts de deu).
 
   ORDRE DEL DIA  DE L´ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA  5 DE MAIG DE 2018
                 1.  Lectura i aprobació si s´escau de l´acta anterior.
                 2.  Estat de comtes,memòria i pressupostos.
                 3.  Presentació als socis de la nova vocalía d´arxiu històric.
                 4.  Nomenament de Jordi BENET i SERRA, (soci 63), com a soci protector (art. 11 dels estatuts del CCVC)
                 5.  Participació a concursos, esdeveniments i exposicions.
                 6.  Renovació o manteniment de la cuota anual de socis.
                 7.  Resultat de la convocatòria d´eleccións i nova junta directiva del CCVC. (canvis i incorporacións)
                 8.  Prégs i preguntes.    
 
 
Atentament i a la vostra disposició;
Narcís Ametller i Serra ,
Secretari del CCVC