construccio d un colomar

En resposta a un mail, es va recollir la descripcio i bibliografia respecte a aquest tema.

==================== 25 juliol 2016 ===============================Benito Juncosa
13:56 (fa 6 hores)

per a Jaume, clubcolomvolca.
Bon dia Jaume,
Abans que rés, disculpa la demora de la meva resposta; he estat un xic enfeinat.
Respecte al colomar que voleu construir, vaig tenir l’ocasió de comentar-ho amb Lluís Colom i tots dos coincidim en el mateix plantejament: El cas es que no tenim que inventar rés, perque els colomistes que ens han precedit al llarg dels anys i dels segles ja han donat resposta al problema que s’ens planteja. Hi ha un model que la tradició, els usos i el temps han modelat i que s’ha imposat clarament com el millor i així ha quedat fixat. Parlem del colomar de planta rodona per el cas que l’agueu d’edificar de bell nou; aquests son els colomars tradicionals que trobem a les regions òn s’ha explotat la cria de coloms de forma seriosa, diriem que “profesional” (Castella i Lleó principalment, però també altres punts de la nostra geografia i també trobem el mateix model arquitectònic en altres zones d’Europa e inclús en altres continents)
El colomar rodó en un emplaçament net i aïllat presenta les màximes mides de seguretat per a la colònia de coloms, els dona un cert marge de reacció quan es presenta l’enemic per l’aire, i la seva construcció impedeix que els ataquin també per terra perque els murs de tota l’edificació tenen una alçada suficient i els seus perfils estan dotats tots de elements que fan volada de manera que esdevenen inexpugnables per rates i per el catàleg complert de mustèlids, que son els que sempre els ronden. L’edificació proporciona també quasi en permanència sol i ombra a la vegada, protecció del vent que bufa en cada moment al menys per una banda, i rentabilitza de forma óptima a l’interior l’espai de cria per a la colònia de coloms.
Naturalment, si es tractès d’aprofitar una construcció ja existent de planta quadrada o rectangular i remodelar-la, també hi han solucions.
Pots llegir -si ho trobes, perque quasi tot el publicat es antic- sobre construccions de colomars a les següents publicacions, però et recomano les dues primeres per ajustar-se més al que entenc que estàs buscant:
“Alojamientos para el ganado” de Santiago Matallana Ventura. Salvat Editores, Barcelona 1953. Veure capítol X, pàgines 387 a 407
“Los palomares en la provincia de León” de Santiago Díez Anta. Ediciones Leonesas S.A., León 1993.
I també a:
“Tratado Práctico de la Cría y la Multiplicación de las palomas” de Buenaventura Aragó. Ed. Hijos de Cuesta. Madrid (?) . Capítulo IV “del Palomar”
“Pigeon houses of the Midi Pyrénées Region” de Philippe Poux & Claude Carrier Ed. Apa Poux. Albi 1994
“El palomar moderno” de J. Rodas. Ed. Ossó, Barcelona 1955. Capítol VII “Palomares”
“Le pigeon” de G. Lissot. Ed. Flammarion, Paris 1950. Capítol 1er. “Le logement des pigeons”
“El palomar lucrativo” de Alberto Brillat, Ed. J. Montesó, Barcelona 1955. Capítol III “Alojamiento”
“Book of pigeons” de Robert Fulton, Ed. Lewis Wright (?) Capítol III “The pigeon loft”
“Palomas y palomares” de Mario J. Conde, Ed. Senén Martín, Ávila (?) “El palomar” P. 30 a 34
“Avicultura” de Salvador Castelló y Carreras, Ed. autor, Barcelona 1904 P. 704 a 718
“Agricultura y Ganadería” de Antonio García Romero, Ed. Ramón Sopena, Barcelona 1933 “Palomas” P. 643 a 648
“Cría lucrativa de las palomas” de Alfonso Nogués, Ed. Hijos de Francisco Sabater, Barcelona 1915 “Palomares” P.35 a 46
“Gallinas y Gallineros. Curso completo de Avicultura” de Ramón J. Crespo, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1934. “Lección trigesimosexta-VIII Palomares”
“La Basse-Cour Productive” de Louis Brechemin. Ed. Librairie Agricole de la Maison Rustique. Paris 1914. Capítol I “Installations Générales”
“Pigeons” de Corinne Chesne. Ed. Artémis (?) 2008 P. 80-81
Respecte a les dues primeres lectures -i si no les trobes al mercat de vell o a internet-, te les podem deixar. Et posarem, però, data de retorn com fan a les bibliotèques de debó. El primer es meu i el segòn propietat del Club.
Una abraçada

Benet