Palmarès

Nom exposició Data Lloc Enllaç
Mostra de Cria Coloms del any  des de 2010 – Gurri Xic- Taradell (Barcelona) Mostra de cria
Monogràfiques Anuals  des de 2009- Banyoles (Girona) Monografiques
Campeonat Nacional Fesacocur  2011-12-13-14 Varis Campeonat Nacional Fesacocur
Exposició-Concurs Internacional Camallera des de 1996- Camallera (Girona) Exp-Concurs Intl Camallera
Exposició Concurs Internacional Valls des de 1995 Valls (Tarragona) Exp-Concurs Intl Valls
Campionat Catalunya Races Autòctones 97/99/00/01 Varis Campeonat Catalunya
Exposició internacional Tortosa Varis Tortosa Exp-Int-Tortosa
Altres Exposicions i Concursos Varis Varis Altres Exposions